Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Sastādīti: 03.09.2012

Izmainīti: 24.05.2018.                                                                                                                                                                                      

 

MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

SIA "AB International", vienotais reģ. Nr. 40203176167, adrese: Inčukalna nov., Inčukalna pag., Egļupe, Garā iela 32, LV-2141, Latvija, turpmāk saukta BALTIZOBI.LV, veido un uztur tīmekļa lapu www.baltizobi.lv, turpmāk saukta Mājas lapa, tajā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem.

Piekļūstot Mājas lapai, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram Mājas lapas lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav reģistrēts lietotājs. Lietotājs piekrīt, ka šie Noteikumi veido vienošanos attiecībā uz Mājas lapas un tās satura lietošanu no lietotāja puses un lietojot Mājas lapu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos lietošanas noteikumus un nosacījumus, pilnībā saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

Ja lietotājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces un pakalpojumus, turpmāk tekstā Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu.

BALTIZOBI.LV ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras noteikumos veiktās izmaiņas ir spēkā ar publicēšanas brīdi.

Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai BALTIZOBI.LV klienti varētu iegādāties BALTIZOBI.LV un tās partneru pārstāvētās Preces, kā arī informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

 

2. PRIVĀTUMS

Iepērkoties vai reģistrējoties Mājas lapā, jāievada personas dati. Šī informācija palīdz BALTIZOBI.LV īstenot servisu, apstrādāt patērētāja  pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt jums atbalstu.

BALTIZOBI.LV nepārdod un neizīrē Jūsu kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

BALTIZOBI.LV pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

BALTIZOBI.LV veic piesardzības pasākumus, lai aizsargātu lietotāja informāciju.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.   

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

 

3. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Mājas lapā pieejamais produktu apraksts, norādīts cik maksimāli iespējami precīzs.

Visām publikācijām Mājas lapā ir informatīvs raksturs. BALTIZOBI.LV patur sev ekskluzīvas tiesības rediģēt, izdzēst vai ievietot Mājas lapā jebkuru informāciju, izdzēst vai ievietot jebkuras preces vai pakalpojumus pārdošanai bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojuma.

Mājas lapā preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.

Mājas lapā publicētās produktu un iepakojumu bildes var atšķirties no produkta reālā izskata. Visām bildēm ir informatīvs raksturs, jo ražotājs var atjaunot produkta dizainu vai noformējumu iepriekš par to nebrīdinot.

Ja informācijā, kas saistīta ar produktu, ir notikušas izmaiņas, BALTIZOBI.LV nevar garantēt, ka Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

 

4. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija, dizains un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu, ir BALTIZOBI.LV, partneru vai licences devēju īpašums. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

 

5. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

Viss šīs Mājas lapas saturs  ir BALTIZOBI.LV īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta. Atkarībā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās atbildības.

 

6. PRECES

BALTIZOBI.LV pārdodamās Preces – kosmētikas līdzekļi nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā.

 

7. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Mājas lapā visas cenas ir norādītas euro (EUR). Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas, tobrīd spēkā esošas produktu cenas. Saņemot jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd Mājas lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu vai piedāvāsim ekvivalentu produktu.

Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Cenas, kas norādītas citā valūtā ir informatīvas.

 

8. PIEGĀDES KĀRTĪBA

Informācija par klienta iespējām saistībā ar produktu piegādi un piegādes izmaksām ir pieejama sadaļā Piegādes informācija. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona, piegādes veida un pasūtījuma apmēra, kas tiek atrunāts pasūtījuma noformēšanas procesā.

 

9.   GARANTIJA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Garantija

1)      Saņemot preci,  lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

2)      Preces derīguma termiņš un tās ražotājs ir norādīts uz iepakojuma. Produktiem ir pievienota informācija par pareizu un drošu lietošanu.

3)      Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece  vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.

Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības. 

Atteikuma tiesības

1)      Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 dienu laikā) no preces piegādes dienas atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.

2)      Par lēmumu izmantot atteikuma tiesības patērētājs informē Pārdevēju rakstiski sagatavojot iesniegumu brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu, kas pieejama Mājas lapas sadaļā Garantija un atteikuma tiesības. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma iesniegumu vai veidlapu nosūta vai iesniedz personīgi Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

3) Patērētājs 14 dienu laikā no  paziņojuma par atteikumu nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta Pārdevējam  saņemto preci. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

4)      Samaksāto naudu par atgriezto preci un STANDARTA piegādes izdevumus pilnā apmērā Pircējs saņems 14 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir saņēmis Patērētāja atgriezto preci.

5)      Ja patērētājs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav STANDARTA, tad Pārdevējam nav pienākums atmaksāt patērētājam  piegādes papildus izdevumus.

6)      Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

7)      Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

8)      Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:

·         pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;

·         ja preces iepakojums ir atvērts un/vai bojāts;

·         attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, tai skaitā, zālēm, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, pircējam ir jānogādā vai jānosūta prece Pārdevēja adresē, kopā ar  pirkumu apliecinošu dokumentu, atteikuma iesniegumu / veidlapu un garantijas talonu, ja tāds pircējam ir ticis izsniegts.

 

10. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt BALTIZOBI.LV, partneriem vai licenču devējiem.

 

11. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu vai privātuma praksi. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi Jūsu ērtību nolūkā. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus.

 

12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem BALTIZOBI.LV nekādā ziņā nav atbildīga saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Mājas lapu.

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem BALTIZOBI.LV nekādā ziņā nav atbildīga par:

a) pārtraukumu komercdarbībā;

b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai;

c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām;

d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu;

e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm;

f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā;

g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

BALTIZOBI.LV nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

 

13.  STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Visi strīdi un nesaskaņas ir risināmas pārrunu ceļā. Ja pārrunu laikā netiek atrasts risinājums, patērētājam ir tiesības vērsties pie ārpustiesas strīdu risinātājiem vai LR tiesā.

Šeit ir pieejams PTAC  publicētie  ārpustiesas strīdu risinātāji: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

 

14. Privātuma Politika.

SIA “AB International” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.40203176167, juridiskā adrese: Ropažu iela 60a, Rīga, LV-1006, Latvija) (turpmāk – LemonBaltic), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā AB International SIA apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko AB International SIA ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

1. Personas datu ievākšana un izmantošana
1.1. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat LemonBaltic pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.
1.2. AB International SIA informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.baltizobi.lv paziņojums/atgādinājums par jūsu veikto pasūtījumu, atbildes uz jautājumiem kā arī speciālos piedāvājumus un citu atbilstošu informāciju lai uzlabotu servisu nākotnē. 
1.3. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.baltizobi.lv, AB International SIA vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.baltizobi.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
1.3.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
1.3.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
1.3.3. www.baltizobi.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus; 
1.3.4. IP adreses;
1.3.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.baltizobi.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.
2. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
2.1. AB International SIA personas datu apstrādes mērķi: 
2.1.1. klienta identificēšana;
2.1.2. pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;
2.1.3. efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
2.1.4. biznesa plānošana un analītika;
2.1.5. personāla atlase un vadība;
2.1.6. pieteikumu izskatīšana un apstrāde; 
2.1.7. preču reklamēšana un izplatīšana jeb komerciāliem nolūkiem.
2.2. AB International SIA personas datus tiesiskais pamats:
2.2.1. juridiskā pienākuma izpilde;
2.2.2. leģitīmās intereses nodrošināšana;
2.2.3. līguma noslēgšana vai izpilde;
2.2.4. datu subjekta piekrišana.
3. Personas datu glabāšanas ilgums
3.1. AB International SIA glabā personas datus atbilstoši personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
3.1.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā AB International SIA var realizēt savas leģitīmās intereses;
3.1.2. kamēr AB International SIA pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.1.3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
4. Sīkdatnes
Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot AB International SIA mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades. 
4.1. AB International SIA izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
4.1.1. sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
4.1.2. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
4.1.3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
4.1.4. uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.
4.2. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir AB International SIA leģitīmā interese.
4.3. AB International SIA neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc AB International SIA informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
4.4. AB International SIA nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.baltizobi.lv lietotājs paliks anonīms.
4.5.  AB International SIA mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.
4.6. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
4.7. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.
5. Personas datu saņēmēji
5.1. Likumā noteiktos gadījumos LemonBaltic var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat AB International SIA var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. 
5.2. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.
6. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
6.1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus AB International SIA par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz rakstveida iesniegums, iesniedzot AB International SIA birojā Rīgā, Ropažu ielā 65A, Rīgā, LV-1006 uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
6.2. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. 
6.3. AB International SIA veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
6.4. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.
6.5. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
6.6. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, ko lietotājs var pats brīvi izdarīt savā lietotāja profilā.
 

AB International SIA pieņem, ka pirms www.baltizobi.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. AB International SIA ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.baltizobi.lv.

 

15. NEPĀRVARAMA VARA

BALTIZOBI.LV nav atbildīgs par Noteikumu un  Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos tas nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē vai interneta zudumi, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteice.