Noteikumi

PHILIPS 30 DIENU AKCIJAS NOTEIKUMI

 

Sajūti atšķirību jau no pirmās dienas!

Mēs, tāpat kā Tu, ticam savu produktu kvalitātei. Tieši tas ir iemesls, kāpēc garantējam 30 dienu naudas atmaksas periodu, ja iegādātā Philips Sonicare zobu birste neatbildīs Tavām prasībām.

 

AKCIJAS NOTEIKUMI

1. Šajā produktu veicināšanas akcijā ir iekļautas Philips Sonicare zobu birstes ar kodu HX 6511/33, HX6511/35, HX6511/50, HX6762/43, HX6932/36, HX6971/33, HX6971/59, HX6972/38, HX8911/01, HX8923/34, HX9172/14, HX9332/04, HX9334/41, HX9362/67, HX9372/04, HX9352/04, HX9312/04, HX9903/03, HX9903/13, HX9924/47, HX9954/57, HX6972/38, HX9192/02, kas iegādātas laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. martam.

2. Akcijā iekļautās preces 30 dienu laikā pēc pirkuma var iesniegt atpirkšanai SIA Headline Consult, Hanzas iela 18, Rīga, LV-1045, iepriekš sazinoties pa tālruni (tālr. +371 28357521) vai rakstot uz e-pastu info@headlinegroup.eu. Nosūtot pa pastu, iesniegšanas diena ir diena, kad sūtījums saņemts pastā. Pasta zīmogam uz sūtījuma ir jāatbilst akcijas periodam.

3. Atpirkšanai iesniedzamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā tā iegādāta. Jāatdod arī pirkuma brīdī iegūtie papildu labumi (dāvanas) bez bojājumiem, oriğinālajā iepakojumā. Sūtījumam jāpievieno pirkuma dokumenta oriğināls (pirkuma čeks), kurā norādīts iegādes datums, kā arī garantijas kupons un informācija, kas nepieciešama, lai pārskaitītu naudu par preces atpirkšanu: bankas konts un tā īpašnieka vārds, uzvārds.

4. Prece tiks atpirkta par summu, kāda ir norādīta pievienotajā pirkuma čekā. Nauda tiks pārskaitīta uz iesniegumā norādīto bankas kontu 30 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

5. Ja sūtījums nesatur kādu no 3. punktā noteiktajām vienībām, bet satur informāciju saziņai ar preces atpirkšanas pieprasītāju, SIA Headline Consult divdesmit dienu laikā pēc sūtījuma saņemšanas nosūtīs sūtījumu atpakaļ uz adresi, no kuras tas saņemts, paskaidrojot atpakaļsūtīšanas iemeslu. Ja adrese nav norādīta, SIA Headline Consult uzglabās sūtījumu līdz 2018. gada 01.maijam, gaidot sūtītāja pieteikšanos. Pēc šī termiņa SIA Headline Consult var atteikties maksāt atpirkšanas cenu par šādu sūtījumu un var rīkoties ar sūtījumu pēc saviem ieskatiem.

6. Visi sūtījumi, kas iesūtīti atpirkšanai, sūtījuma saņemšanas brīdī kļūst par SIA Headline Consult īpašumu. Atpakaļ nosūtītie sūtījumi kļūst par adresāta īpašumu to nosūtīšanas brīdī.

7. Šī kampaņa attiecas tikai uz mazumtirdzniecības pircējiem un darbojas tikai tajās tirdzniecības vietās, kur izvietoti kampaņas reklāmas materiāli. SIA Headline Consult neatpērk preces, kuras iegādātas nolūkam tās pārdot tālāk.

8. Naudas atmaksai nevar pieteikt produktu, kura iegāde veikta līzingā.

9. SIA Headline Consult neuzņemas risku par pasta sūtījumiem, kas pazaudēti vai piegādāti ar nokavēšanos pasta vainas dēļ, kā arī par nepilnīgi vai nesalasāmi sniegtu informāciju. Pasta paziņojumi par sūtījuma pieņemšanu nav uzskatāmi par dokumentu, kas apliecina sūtījuma saņemšanu SIA Headline Consult.

10. Naudu par preci iespējams saņemt tikai saskaņā ar visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem.

11. Produktu veicināšanas kampaņas noteikumi neskar likumā noteiktās patērētāju tiesības.

12. Pretenzijas par atpirkšanas saistību izpildi var pieteikt līdz 2018. gada 01. maijam, iesniedzot tās rakstiski reklāmas ağentūrā SIA Headline Consult, Hanzas iela 18, Rīga, LV-1045, tālr. +371 28357521